ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)และการตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST)

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) สำหรับนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเรียน OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และนายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล อาจารย์แพทย์ภาควิชารังสีวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ประโยชน์เของเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) และการฝึกตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST)

     Extended focus assessment sonography in trauma (E-FAST) เป็นอีกหนึ่งการตรวจที่สำคัญในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถใช้ในการวินิจฉัยภาวะอันตรายต่าง ๆ ได้ เช่น intraperitoneal free fluid, pericardial effusion, hemothorax, pneumothorax สำหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่อง ultrasound และการตรวจ E-FAST ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะอันตรายดังกล่าวได้ก่อนนผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาล อันจะทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินเพิ่มขึ้น


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2566 10:57:08

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่