ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ อาจารย์จากคณะร่วมสอน และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1, 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ

     โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ มีความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตในสายรหัสนิสิตชั้นปีอื่นรวมทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือและเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างเหมาะสม ภายในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือนิสิต โดยอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ กิจกรรมการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2566 13:46:38

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่