ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ รับประกาศนิยบัตรเป็นแพทย์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกและข้อ จากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST | Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand)

     วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 อาจารย์นายแพทย์ชานนท์ ฟ้าภิญโญ และ อาจารย์นายแพทย์นิติภูมิ สินณฐากร อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้รับประกาศนิยบัตรเป็นแพทย์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกและข้อ จาก ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/11/2566 11:26:26

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่