ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Short term effect of tetrahydrocurcumin on adipose angiogenesis in very high-fat diet-induced obesity mouse model.

Short term effect of tetrahydrocurcumin on adipose angiogenesis in very high-fat diet-induced obesity mouse model. Bhornprom Yoysungnoen, Umarat Srisawat, Pritsana Piyabhan, Naphatsanan Duansak, Nattapon Sookprasert, Nakorn Mathuradavong, Natwadee Poomipark, Narongsuk Munkong, Pholawat Tingpej, Chatchawan Changtam. Front. Nutr. 2023; 10: 2023. (Impact factor = 6.59 และ Q1) https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1221935 โดยมี รศ.ดร.พรพรหม ย่อมสูงเนิน สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็น first และ corresponding author งานวิจัยนี้ พบว่า tetrahydrocurcumin เมแทบอไลต์หลักของ curcumin สารสำคัญจากขมิ้น มีฤทธิ์ลดการสร้างหลอดเลือดใหม่และภาวะอักเสบในเนื้อเยื่อไขมันของหนูที่มีภาวะอ้วน ผ่านการยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้อง เช่น VEGF, MMP และ TNF-? อาจต่อยอดในงานวิจัยระดับคลินิกหรือเชิงนวัตกรรมต่อไป


Effects of Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack extract on anti-mitochondrial DNA mediated inflammation by attenuating Tlr9 expression in LPS-induced macrophages. Rungthip Thongboontho, Kanoktip Petcharat, Narongsuk Munkong, Chakkraphong Khonthun, Atirada Boondech, Kanokkarn Phromnoi, Arthid Thim-Uam. Nutr Res Pract. 2023;17(5):827-843. (Impact factor = 1.992 และ Q2) doi: 10.4162/nrp.2023.17.5.827 โดยมีอาจารย์รุ่งทิพย์ ทองบุญโทและ ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา เป็น first และ corresponding author ตามลำดับ งานวิจัยนี้ พบว่า สารสกัดจากไผ่จืดที่มี phenolic, gallic acid, quercetin และอื่น ๆ มีฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระในเซลล์แมคโครฝาจ ผ่านการการยับยั้ง Tlr9 signaling และ mitochondrial DNA leakage มีผลทำให้สามารถปรับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง เช่น p22phox, iNOS, IL-6, TNF-?, IL-1?, และ IFN-? ได้ อาจต่อยอดในงานวิจัยระดับ in vivo หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/10/2566 15:20:45

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่