ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นายภัทรพงษ์ วงษ์อนันต์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำปี 2566

     วันที่ 19 กันยายน 2566 นายภัทรพงษ์ วงษ์อนันต์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปี 2566 ในงาน "เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา UPILI OPEN HOUSE 2023" ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2566 9:51:10

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่