ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (real-time PCR, microplate reader & nanodrop, chemiluminescence gel documentation & PCR)

คณะแพทยศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ในวันที่ 28-29 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 28 กันยายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น. : การใช้งาน real-time PCR
เวลา 13.30-16.00 น. : การใช้งานเครื่อง microplate reader & nanodrop

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30-16.00 : นำเสนอเครื่อง chemiluminescence
gel documentation & PCR

*****สามารถเตรียมตัวอย่างเพื่อมาทดลองใช้เครื่องในวันและเวลาข้างต้นได้*****

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/TBKCD5hiCotGAdPs5
หรือ Scanตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 กันยายน 2566
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2566 14:39:33

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่