ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ Who Are The Best Candidates for Teriparatide?

คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ Who Are The Best Candidates for Teriparatide? โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัตยา โรจนเสถียร อาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง UPH Conference Rom ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/9/2566 11:42:42

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่