ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ปี 2023

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และทีมงานผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์สาชากระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 (Malaysia Spine Society 10th International MSS Scientific Congress 4 - 6 August 2023) เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย เมืองอิโปห์

ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/8/2566 11:08:01

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่