ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รับสมัคร อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
   1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
- สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์
- สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   2.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเป็นครูแพทย์
   3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียด :
งานบริหารบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7024
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2566 16:39:01

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่