ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : http://news.medicine.up.ac.th/FileUpload/0308256601092566_638267534455563498.pdf

ขั้นตอนการสมัคร
1.ยื่นใบสมัครที่ งานบริหารบุคคล ห้องสำนักงาน 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2.ชำระเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
3.นำเอกสารใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงิน ยื่นที่ งานบริหารบุคคล ห้องสำนักงาน 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สอบถามรายละเอียด :
งานบริหารบุคคล คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7024ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/8/2566 14:24:21

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่