ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม the 10th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX-X) in Taipei, Taiwan

     เมื่อวันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Evaluation of Anticancer Activity of Cannabidiol on Colorectal Cancer Cells" ในงานประชุม the 10th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX-X) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่สำคัญและเต็มไปด้วยความรู้และนวัตกรรมในด้านพิษวิทยา อาจารย์ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านพิษวิทยาในพื้นที่เอเชีย สู่ชุมชนวิชาการทั่วโลกที่เข้าร่วมงานในงานประชุมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ งานนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมความเป็นที่รู้จักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีผลงานด้านวิจัยที่มีคุณภาพและนวัตกรรมในสาขาการแพทย์และสาขาพิษวิทยา ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่เอเชียและระดับโลก

ภาพ :   อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/8/2566 10:32:29

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่