ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 
- นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายวิชาการ ประจำปี 2566
- นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายสนับสนุน ประจำปี 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้มอบ ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2566 11:45:33

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่