ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     LITERATURE REVIEW : Full-Endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection A Systematic Review and Proposed Algorithm.

LITERATURE REVIEW : Full-Endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection A Systematic Review and Proposed Algorithm.

By Kotheeranurak Vit MD, Liawrungrueang Wongthawat MD, Quillo-Olvera Javier MD, Siepe Christoph J. MDet al.

journal : Spine 48(8):p 534-544, April 15, 2023.

DOI : 10.1097/BRS.0000000000004589


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2566 11:18:38

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่