ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น

     อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลังและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอนุสาขากระดูกสันหลัง ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย อาจารย์มีความสนใจทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Innovation) ซึ่งตั้งแต่ยังเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ และได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นคุณหมอนักวิจัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มต้นส่งผลงานงานวิจัยตั้งแต่เป็นแพทย์ประจำบ้านจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนทั้งหมดกว่า 58 เรื่อง และทุกเรื่องล้วนได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้น โดยอาจารย์มีแรงบันดาลใจที่ว่า “การแพทย์ไทย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก” และอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นหลัง ที่สนใจในงานวิจัยและนวัตกรรม

     ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2022 อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้รับเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นของสมาคมเอเชียแปซิฟิกอนุสาขากระดูกสันหลัง (Best Fellowship of Asia Pacific Spine Society) และได้รับเชิญให้เข้าร่วมส่งงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกับสมาคมแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังประเทศญี่ปุ่น (Japanese Society for Spine Surgery and Related Research) โดยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังทั่วทั้งเอเชีย มากกว่า 48 ประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย และในครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมกว่า 1,000 เรื่อง และ อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง เป็นแพทย์จากประเทศไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา     โดยอาจารย์ นพ. วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้ส่งผลงานในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ด้านกระดูกสันหลัง ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจจับภาพถ่ายทางรังสีเพื่อวินิจฉัยกระดูกหัก” และในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินให้ได้รับเลือกคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) สร้างความภูมิใจให้แก่อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ฐานะตัวแทนประเทศไทย และในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจมหาวิทยาลัยพะเยามากยิ่งขึ้น

     สุดท้ายนี้ ทางอาจารย์หมอนักวิจัย ได้กล่าวขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่เปรียบเหมือนแผ่นดินใหม่อันอุดมสมบูรณ์ที่ให้เมล็ดพันธุ์อย่างผมได้เติบโต ขอบคุณ อธิการบดี คณบดี และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่คอยสนับสนุน นับตั้งแต่ที่ผมได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากขึ้นอย่างแน่นอนภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/4/2566 9:33:10

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่