ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชันทุกรูปแบบ "No Gift Policy"

     วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 92 (1/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

     ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมถ่ายภาพและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และรับมอบนโยบายดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/3/2566 15:49:00

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่