ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand ) แห่งประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2566 อาจารย์นายแพทย์ วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Artificial neural networks in spinal disorders: What’s next? และเข้าร่วมอภิปรายเคสผู้ป่วย Thoracolumbar Burst Fractures และ Lumbosacral Fracture ในงานประชุมวิชาการ The 27th operative spine course 2023  ณ ห้องประชุม โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2566 16:15:01

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่