ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “Intensive Hands-On Cadaveric Workshop in Complex Cervical & Thoracic Spinal Decompression & Stabilization: The 5th CMU Cadaveric Course 2022”

     เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565  นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไทและนายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายฝึกการผ่าตัด ในหัวข้อ “Cervical laminoplasty, cervical laminotomy and subaxial cervical pedicle screw fixation” ในงานประชุมอบรมวิชาการหน่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Intensive Hands-On Cadaveric Workshop in Complex Cervical & Thoracic Spinal Decompression & Stabilization: The 5th CMU Cadaveric Course 2022” ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2565 9:55:33

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่