ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ

     เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้งานคลินิก ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Korea Institute of Oriental Medicine ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยในทีมประกอบด้วย นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง (หัวหน้าทีม อาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), นายวันเฉลิม นัดดา (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ นายวรรัฐ บุญเชียง (นักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านงานวิจัยทางคลินิก

ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2565 16:28:11

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่