ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

1. An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint. 

    By: Peem Sarasombath, Wongthawat Liawrungrueanga.

    journal : Journal of Orthopaedic Reports. Volume 1, Issue 4, December 2022, 100093


2. Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery. 

    By : Kotheeranurak, Vit MD; Jitpakdee, Khanathip MD; Pornmeechai, Yodsawee MD; Khanasuk, Yutthana MD;

           Laohapornsvan, Panyajarn MD;  Kim, Jin-Sung MD; Liawrungrueang, Wongthawat MD.

    journal : JAAOS: Global Research and Reviews: November 2022 - Volume 6 - Issue 11 - e22.00201ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2565 9:23:20

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่