ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 -13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ กล่าวต้อนรับนิสิตฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี ได้พบปะกับนิสิตประจำชั้นปี แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกับนิสิตที่อยู่ในกำกับ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านๆ กับนิสิต

     กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งกลุ่ม ได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้ระบบการให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งทำให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนของนิสิต และส่งผลต่อการศึกษาของนิสิต ตลอดจนทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2565 12:05:06

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่