ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์แพทย์

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร
อาจารย์
การเรียนการสอน
งานวิจัย : ภาควิชาศัลยศาสตร์
บทความ : ภาควิชาศัลยศาสตร์
กิจกรรม : ภาควิชาศัลยศาสตร์
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่