ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร
หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์
อาจารย์
การเรียนการสอน
งานวิจัย : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
บทความ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
กิจกรรม : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่