ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ปฏิทินการใช้ Zoom Meeting

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
:: ปฏิทินการใช้ Zoom Meetingติดต่อสอบถาม : นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
แจ้งรายละเอียด: โทร.054-466666 ต่อ 7024


© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่