ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิจัยและบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงสร้างบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
ทุนวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัย

คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

คู่มือการใช้งานระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

คู่มือการใช้งานระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Narongsuk Munkong, Kingkarnonk Ruxsanawet, Varitha Ariyabukalakorn, Wirinya Mueangchang, Sarawut Sangkham, Pongsaton Silangirn, Arthid Thim-uam, Jarinyaporn Naowaboot, Nuntiya Somparn, Bhornprom Yoysungnoen.Hepatoprotective effects of Elaeagnus latifolia fruit extract against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice : Mechanistic insights. Journal of Functional Foods 2024; 114, 106077. doi.org/10.1016/j.jff.2024.106077
นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล Muengtaweepongsa S, Panpattanakul V.Is medical management useful in Moyamoya disease. World J Clin Cases 2024; 12(3): 466-473. [PMID: 38322475 DOI: 10.12998/wjcc.v12.i3.466]
นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง Torphong Bunmaprasert, Jakkrit Keeratiruangrong, Sang Hun Lee, Nantawit Sugandhavesa, Wongthawat Liawrungrueang Cervical sagittal parameters in degenerative cervical spondylolisthesis versus degenerative cervical kyphosis with myeloradiculopathy treated by anterior cervical discectomy and fusion. Journal of Spine Surgery 2024;10(1):109-119. doi: 10.21037/jss-23-107
นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล Suttiwat Jeamtrakool, Phuwadon Duangto, Pornpat Theerasopon, Chairat Charoemratrote & Pennipat Nabheerong (07 Mar 2024) Age estimation by hand and wrist radiographs using the Greulich and Pyle method in a southern Thailand population, Australian. Journal of Forensic Sciences, DOI: 10.1080/00450618.2024.2326856
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Narongsuk Munkong, Surasawadee Somnuk, Nattanida Jantarach, Kingkarnonk Ruxsanawet, Piyawan Nuntaboon, Vaiphot Kanjoo and Bhornprom Yoysungnoen.Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in Mice. journal : Nutrients 2023, 15(1), 246; doi.org/10.3390/nu15010246
Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. doi.org/10.3390/nu15010246
Jantarach N, Mueangchang W, Prathumtet J, Munkong N. Beneficial effects of red rice bran extract on brown adipose tissue whitening, inflammation, and oxidative stress in mice with obesity induced by a high-fat diet. Pharmaceutical Sciences Asia 2023; 50(3), 257-265. DOI: 10.29090/psa.2023.03.23.105
Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. DOI: 10.55131/jphd/2023/210114
Bhornprom Yoysungnoen, Umarat Srisawat, Pritsana Piyabhan, Naphatsanan Duansak, Nattapon Sookprasert, Nakorn Mathuradavong, Natwadee Poomipark, Narongsuk Munkong, Pholawat Tingpej, Chatchawan Changtam. Short term effect of tetrahydrocurcumin on adipose angiogenesis in very high-fat diet-induced obesity mouse model. Front. Nutr. 2023; 10: 2023. doi.org/10.3389/fnut.2023.1221935
Rungthip Thongboontho, Kanoktip Petcharat, Narongsuk Munkong, Chakkraphong Khonthun, Atirada Boondech, Kanokkarn Phromnoi, Arthid Thim-Uam. Effects of Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack extract on anti-mitochondrial DNA mediated inflammation by attenuating Tlr9 expression in LPS-induced macrophages. Nutr Res Pract. 2023;17(5):827-843. doi: 10.4162/nrp.2023.17.5.827
2. แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ Chachvarat P, Fukfon K, Chachvarat S, Thanasombunsukh K.Clinical Features and Liver Function Tests in Non-ICU Hospitalized Patients with COVID-19 in University of Phayao Hospital. J Med Assoc Thai 2023; 106 (11):1020-8. DOI: 10.35755/jmedassocthai.2023.11.13906
3. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ Pennipat Nabheerong, Kirati Kengkla, Surasak Saokaew & Krittin Naravejsakul.Diagnostic accuracy of Doppler twinkling artifact for identifying urolithiasis: a systematic review and meta-analysis. journal : Journal of Ultrasound volume 26, pages321–331 (2023). 10.1007/s40477-022-00759-z
4. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต Ratsada Praphasawat, Warangkhana Klajing, Sarawoot Palipoch, Anchalee Rawangkan, Sukij Panpimanmas, et al. Review article : Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol. journal : The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai). doi.10.35755/jmedassocthai.2023.02.13749
Anchalee Rawangkan, Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Achiraya Siriphap, Grissana Pook-In, Ratsada Praphasawat, et al. Restoring Ampicillin Sensitivity in Multidrug-Resistant Escherichia coli Following Treatment in Combination with Coffee Pulp Extracts. Journal of Microbiology and Biotechnology. Published online May 24, 2023. doi.org/10.4014/jmb.2304.04051
Ratsada Praphasawat, Sinittra Thakaew, Anchalee Rawangkan, Pornchai Sooksaen, et al. Anticancer and Antimutagenic Properties of Pogonatherum paniceum on Colorectal Cancer Cells. World Journal of Oncology. 2023; 14(4): 266-276. 10.29090/psa.2023.03.23.105
5. นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง Wongthawat Liawrungrueang, Pyeoungkee Kim, Vit Kotheeranurak, Khanathip Jitpakdee and Peem Sarasombath. Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model. journal : Diagnostics 2023, 13(4), 663; doi.org/10.3390/diagnostics13040663
Kotheeranurak Vit MD, Liawrungrueang Wongthawat MD, Quillo-Olvera Javier MD, Siepe Christoph J. MDet al. LITERATURE REVIEW : Full-Endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection A Systematic Review and Proposed Algorithm. Journal : Spine 48(8):p 534-544, April 15, 2023. doi : 10.1097/BRS.0000000000004589
Sumulong, Martin Carmelo MD, Coruña, Juan Agustin IV MD, Liawrungrueang Wongthawat MD. CASE REPORTS : An invasive squamous cell carcinoma of the ankle. Journal : Annals of Medicine & Surgery. 85(5):p 2041-2045,May 2023. doi : 10.1097/BRS.0000000000004589
Wongthawat Liawrungrueang, Sung Tan Cho, Peem Sarasombath, Inhee Kim, Jin Hwan Kim. Current Trends in Artificial Intelligence-Assisted Spine Surgery: A Systematic Review. Asian Spine J2024; 18(1):146-157

doi.org/10.31616/asj.2023.0410

6. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Chitipat Mafu, Katekaew Seangpraw, Parichat Ong-Artborirak, Sorawit Boonyathee, Prakasit Tonchoy, Supakan Kantow, Nisarat Auttama, Monchanok Choowanthanapakorn, Prakaipetch Winaiprasert. Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities. journal : The open public health journal,volume 16 (2023). doi : 10.2174/18749445-v16-e230404-2022-173
Parichat Ong-Artborirak, Katekaew Seangpraw, Sorawit Boonyathee, Nisarat Auttama & Prakaipetch Winaiprasert. Health literacy, self-efficacy, self-care behaviors, and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Thai communities. Journal : BMC Geriatrics volume 23, Article number: 297 (2023). doi.org/10.1186/s12877-023-04010-0
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. journal : Foods 2022, 11(13), 1865; doi.org/10.3390/foods11131865
Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice. journal : Prev Nutr Food Sci 2022; 27(2): 180-187 doi.org/10.3746/pnf.2022.27.2.180
Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway. journal : Foods. 2022 Jun; 11(11): 1622. Published online 2022 May 30. doi: 10.3390/foods11111622
A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health. journal : Marine Pollution Bulletin Volume 181, August 2022, 113832. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113832
2. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต Dinactin : A new Antitumor antibiotic with cell cycle progression and cancer stemness inhibiting activities in lung cancer. journal : Antibiotics. Volume 11 Issue 12, December 2022. doi.org/10.3390/antibiotics11121845
3. นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. journal : European Spine Journal. Published: 19 September 2022.doi.org/10.1007/s00586-022-07385-7
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery. journal : JAAOS: Global Research and Reviews: November 2022 - Volume 6 - Issue 11 - e22.00201. doi: 10.5435/JAAOSGlobal-D-22-00201
Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature review. journal : North American Spine Society Journal (NASSJ). Volume 12, December 2022, 100169. doi.org/10.1016/j.xnsj.2022.100169
An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint. journal : Journal of Orthopaedic Reports. Volume 1, Issue 4, December 2022, 100093 doi.org/10.1016/j.jorep.2022.100093
Minimally invasive carpal tunnel release : A clinical case study and surgical technique. journal : Annals of Medicine and Surgery. Volume 84, December 2022, 104950. doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104950
4. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Knowledge of COVID-19 and Its Relationship with Preventive Behaviors and Vaccination among Adults in Northern Thailand’s Community, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(3), 1521. doi.org/10.3390/ijerph19031521
Health Behavior, Level of Hemoglobin A1c, and Quality of Life Among Agricultural Workers of Various Ethnicities in Thai Border Communities, Front. Med., 15 February 2022. doi.org/10.3389/fmed.2022.796955
Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand. doi.org/10.3390/healthcare10122446
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand , Clinical interventions in aging 2021 Jul 22;16:1427-1437. doi: 10.2147/CIA.S320900. eCollection 2021.
Effects of a social support family caregiver training program on changing blood pressure and lipid levels among elderly at risk of hypertension in a northern Thai community. PLoS ONE. November 30, 2021. doi.org/10.1371/journal.pone.0259697
รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตรายวิชาการสาธารณสุข. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2564)
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Benjankul supplementation improves hepatic fat metabolism in high-fat diet-induced obese rats. Tropical Journal of Pharmaceutical Research April 2020; 19 (4): 797-803. DOI: 10.4314/tjpr.v19i4.17
2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2563)
ที่ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Rice bran water extract prevents cardiac lipid accumulation and oxidative damage in rats fed a high-fat diet. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2019, 13(02), 96-109.
2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ (2562)

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่