ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
___

ปีงบประมาณ 2567

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99665004 จำนวน 9 รายการ 26/1/2567

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 18 รายการ 22/11/2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) รหัสโครงการ 90162001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 รายการ 22/11/2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) รหัสโครงการ 90158007 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 รายการ 29/9/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุเครื่องเต่งกาย) 23/6/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) จำนวน 3 รายการ 30/5/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) จำนวน 2 รายการ 25/4/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) จำนวน 3 รายการ 10/4/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99665004) จำนวน 1 รายการ 17/3/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001) จำนวน 1 รายการ 17/3/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) จำนวน 3 รายการ 28/2/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001) เพิ่มเติม 8/2/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) เพิ่มเติม 8/2/2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001) 21/12/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21/12/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001) 8/12/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) 15/11/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007) 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001) 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/10/2565


ปีงบประมาณ 2567

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 31/1/2567

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 19/12/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 22/11/2566

- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 11/10/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 11/10/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 11/9/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 4/8/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 30/6/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 16/6/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 16/6/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 16/6/2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565

- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

- รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564


ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกข้อสอบออนไลน์ Exam plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Access Medicine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลทางการศึกษาทางการแพทย์ Osmosis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 157 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/3/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 28/2/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 28/2/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง 28/2/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 6 เครื่อง 28/2/2566

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่