ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

นโยบาย 


- ประกาศ-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

- ระเบียบ-การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

- ประกาศ-นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศ-นโยบายด้านการวิจัย

ประกาศ-นโยบายการพัฒนาอาจารย์

ประกาศ-นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศ-นโยบายการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์

ประกาศ-นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ-นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน

ประกาศ-นโยบายการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

- ประกาศ-นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่