ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่


19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

อีเมล์


medicine@up.ac.thเบอร์โทร


หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7020

เลขานุการคณบดี

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7006

งานสารบรรณ

ติดต่อ :: 0 5466 6666 ต่อ 7002งานวิชาการ

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7017

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7016งานนโยบายและแผน

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7019

งานบุคลากร

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7062งานการเงินและการบัญชี

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7020

งานพัสดุ

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7062งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7062

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อ :: 0 5446 6666 ต่อ 7018social Network

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่