ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือน/ปี จำนวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น
ตุลาคม 2566 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 0 0 0
ธันวาคม 2566 0 0 0
มกราคม 2567 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2567 0 0 0
มีนาคม 2567
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่