ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ


แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน


สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่