ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คู่มือ/มาตรฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัย คณะแพทยศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

คู่มือการใช้งานระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่