ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
___

ปีงบประมาณ 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) 15/11/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007) 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001) 11/10/2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/10/2565


ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564


ปีงบประมาณ 2566

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่