ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
___

ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) เพิ่มเติม

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007)

ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(งบประมาณเงินรายได้)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)


ปีงบประมาณ 2565

1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 64) ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

- ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

- ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565


ปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่