ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ครั้งที่ 3/2566

     วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ครั้งที่ 3/2566 นำโดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย นายแพทย์พรชัย สุขแสน ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานภายในภาควิชา การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และแบบออนไลน์

ภาพ :   ภาควิชาพยาธิวิทยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ภาควิชาพยาธิวิทยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 9:34:20

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่