ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

      เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และคณาจารย์จากร่วมสอนในระดับชั้นปรีคลินิก (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา) ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2566 14:35:13

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่