ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing

     วันที่ 27 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ นำโดย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกหลักการของเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ และกำหนดหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/3/2566 14:21:37

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่