ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ลานทำเนียบคณบดี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ บรรยากาศในการเสนอชื่อฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งนี้ ทั้งหมด 31 คน

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/3/2566 9:27:18

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่