ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจักร)
โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service)
ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบออนไลน์ zoom
Join Zoom Meeting

Meeting ID : 440 044 9228
Passcode : 140366

รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7062


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2566 12:17:52

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่