ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียดระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นำโดย แพทย์หญิงสิริกร สาททอง อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวชญาภา สุนันทชัยกุล และนางสาวณัชชาเณศ คู่เคียง นักจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดการความเครียดระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน" ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  ชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ณ ห้อง MD3301 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2566 10:11:17

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่