ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจักร)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK
(กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจักร) โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service) ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบออนไลน์ zoom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม :

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7062

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/2/2566 11:44:30

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่