ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6" ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ตัวแทนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา อาจารย์แพทย์ บุคลากร นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     โครงการ “ค่ายแพทย์พะเยาอาสา ครั้งที่ 6” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและปลูกฝังให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะต่อสังคม และการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสภาวะที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกและห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งทำให้นิสิตภายในค่ายมีความอดทนและมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดีสร้างความสามัคคีกับเพื่อน ๆ ร่วมค่ายและนักเรียนในโรงเรียนที่ได้ไปจัดทำค่ายตลอดจนได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในค่ายให้เห็นถึงความสำคัญของของการศึกษาเพื่อก่อเกิดประโยนช์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตต่อไป

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน : จัดสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ปรับปรุงทัศนียภาพ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน และจัดระเบียบห้องสมุดและห้องพยาบาลและมอบเวชภัณฑ์ยา 2.ฐานการให้ความรู้ทางการแพทย์ มี 3 ฐาน : 1.ฐานช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 2. ฐานห้ามเลือด ทำแผล และการดามเบื้องต้น และ 3. ฐานการดูแลช่องปากและฟัน

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/1/2566 14:03:04

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่