ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2565 ระดับ Bronze Award จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์  ดำเนินโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ" ร่วมกับ Phukamyao Goat Farm ตำบลดงเจน อำเภอดงเจน จังหวัดพะเยา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชไมพร ใหม่ไชยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 12:07:51

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่