ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

     วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิจัย ประกอบด้วย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ดร.คุณากร ขัติศรี และดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพ :   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/1/2566 10:57:35

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่