ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ณ บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ณ บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุบ้านป่าตึง ณ ศาลาประชาคม บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     การออกหน่วยบริการสุขภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพ ตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่บ้านป่าตึง ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นตัวอย่างและสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในเรื่องของความเสียสละ การมีจิตอาสา ให้นิสิตและบุคลากรได้เห็นความเป็นอยู่และโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในพื้นที่นอกสถานพยาบาล 

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2566 15:40:46

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่