ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันผู้สูงอายุไทย Med-UP DAY of Ageing"

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันผู้สูงอายุไทย Med-UP DAY of Ageing" ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์โรคฯ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พบกันกิจกรรมและบริการตรวจสุขภาพ
     1. บริการผู้ป่วยสูงอายุ
- บริการตรวจสุขภาพประจำปี
- บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเสื่อม
- บริการการประเมินแบบทดสอบประเมินภาวะสมองเสื่อม
- บริการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และอาการเสริมทางการแพทย์

     2. บริการการตรวจพิเศษ
- ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน และบริการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
- ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นด้วยการวัดสายตา

     3. บริการวัคซีน
- บริการฉีดวัคซีน โควิด-19
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

สอบถามข้อมูล : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
ผู้ประสานการจัดงาน นายแพทย์วงษ์ธวัช เหลี่ยวรุ่งเรือง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/1/2566 11:18:20

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่