ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเเสดงความยินดีกับ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง
ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 6-8 มกราคม 2566 

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภทชายเดี่ยว นายวิษธร สุรินทร์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเลิศ นายนำโชค สอนโพธิ์ และนายธนภัทร ศรีทองพิมพ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภท 400 เมตร ชาย นายเป็นไท โยธาวุธ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2566 13:37:26

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่