ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเเสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเเสดงความยินดีกับ
     1. นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเลิศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
     2. นายนำโชค สอนโพธิ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
     3. นายธนภัทร ศรีทองพิมพ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย
ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2566 12:41:39

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่