ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และออกตรวจผู้ป่วยนอก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช อาจารยแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ และ แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "อบรบการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและออกตรวจผู้ป่วยนอก" ร่วมกับโครงการสิงห์อาสา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/12/2565 15:21:41

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่