ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม :

Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : https://www.facebook.com/MEDUPhayao

Facebook โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา : https://www.facebook.com/UPHospitalภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2565 9:51:37

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่