ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำการจัดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมให้ความรู้แนะนำการจัดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม เครือข่ายสมองเสื่อมเขตสุขภาพเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ณ หอประชุมโรงพยาบาลพะเยา

ภาพ :   นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/11/2565 9:59:11

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่