ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 ( 20th SMST Open House) จัดขึ้นโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์/ชมรมนิสิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนแพทย์และแพทย์ทหารทั่วประเทศ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การรับนิสิต แนวทางการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมกำลังใจในการเข้าศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2565 9:36:55

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่