ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดราชบุรี

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 (CPIRD : Education for Better Healthcare) ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเวทีแสดงผลงานวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ รวมถึงสร้างโอกาสในการพบปะ และเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการนักศึกษาแพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งนี้ ณ โรงแรม ณ เวลา โฮเต็ล จังหวัดราชบุรี
     ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว โดยผ่านรูปแบบ Oral Presentation ผู้นำเสนอ : นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และนำเสนอผ่านรูปแบบ Poster Presentation ผู้นำเสนอ : นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ , CPIRD2022   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2565 20:03:07

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่